Multix Host/Payment Gateway

Multix Host to innowacyjna platforma stworzona aby ułatwić prowadzenie działalności podmiotom biorących udział w procesie przyjmowania płatności bezgotówkowych, takich jak:

Unikalną cechą systemu jest możliwość integracji między różnej klasy urządzeniami płatniczymi,
a systemami agenta rozliczeniowego. W ramach Multix Host przewidziane jest wsparcie m.in.
dla urządzeń firmy Ingenico, Verifone i Bluebird.

Multix Host stanowi elastyczne rozwiązanie pozwalające na świadczenie zróżnicowanych usług
rozwijanych wraz ze wzrostem działalności takich jak:

Transport_graph_shadowUnikalne korzyści dla użytkowników Multix Host

Portal użytkownika

Aplikacja webowa dla użytkowników połączona z Multix Host umożliwia dostęp online do:

Bezpieczeństwo

Multix Host został zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa i dobrym praktykom opisanych w dokumentacji/standardach: