Handel

Dzięki rozwiązaniom Payment Gateway punkty sprzedaży detalicznej mogą korzystać z licznych korzyści, nie występujących w tradycyjnych rozwiązaniach.

OK_shadowUnikalne korzyści

Portal użytkownika (Merchant Portal) stanowi kluczowy element systemu,  którego główną funkcją jest administracja Payment Gateway. Usługa pozwala m.in.. na generowanie szczegółowych raportów dotyczących preferencji płatniczych Klienta:

Silnik do płatności rekurencyjnych:

Powiadomienia i alerty

Bezpieczeństwo

Multix Host został zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa i dobrym praktykom opisanych w dokumentacji/standardach:

Usługi dodane: