Transport Publiczny

Wraz z popularyzacją płatności bezgotówkowych wkraczają one w kolejne dziedziny naszego życia i aktywności. Oszczędność czasu oraz wygoda sprawia, że także transport publiczny jest idealną branżą, gdzie znajdują one praktyczne zastosowanie.

Korzyści ze stosowania płatności bezgotówkowych w transporcie:

Obecnie MCX Systems oferuje wdrożenia płatności bezgotówkowych w transporcie publicznym w dwóch wariantach:

1. Model check-in/ check-out

Pasażer zbliża kartę do terminala podczas wsiadania, jak i wysiadania z pojazdu. Taka sama zasada dotyczy korzystania ze stref biletowych w metrze. Kwota, jaką zostanie obciążony pasażer, jest wyliczana na koniec każdego dnia w oparciu o wszystkie zarejestrowane w systemie centralnym zbliżenia kart do czytnika (ang. tap), które dodatkowo gromadzone są w komputerze pokładowym.

Komputer centralny (Multix Host) jest odpowiedzialny za:

Korzyści dla pasażerów:

 

2. Model standardowy

 

W środku komunikacji miejskiej zostają zainstalowane terminale do płatności kartami zbliżeniowymi. Pasażer wybiera rodzaj taryfy i płaci zbliżając kartę płatniczą do kasownika z zamontowanym terminalem płatniczym. Zainstalowany w pojeździe komputer pokładowy zapisuje informacje w postaci tokenu, czyli bezpiecznego numeru zastępującego numer karty.

payment gateway 02

Kontrola biletów

Token karty, która została wykorzystana do dokonania płatności, zostaje przesłany do komputera pokładowego pojazdu lub systemu centralnego. Kontroler biletów wyposażony w terminal płatniczy pobiera listę tokenów kart uprawionych do podróżowania w danym pojeździe za pośrednictwem połączenia WiFi lub GPRS/3G i rozpoczyna kontrolę.

Portal Pasażera153240316

Każdy pasażer ma możliwość zarejestrowania swojej karty na dedykowanej, bezpiecznej platformie internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po zalogowaniu się na swoje konto pasażer może m.in.:

Nowatorskie wdrożenie w Świebodzicach

Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie

Rozwiązanie wdrożone zostało na kasownikach posiadających zintegrowany czytnik do kart płatniczych. Pasażerowie wsiadający do autobusów nie muszą już kupować biletów – płacą za przejazd zbliżając swoją kartę do czytnika. Zrealizowana transakcja sprzedaży rejestrowana jest w komputerze pokładowym autobusu, dzięki czemu może zostać pobrana i zweryfikowana na urządzeniu kontrolerskim. W tym unikatowym rozwiązaniu biletem za przejazd staje się karta płatnicza podróżnego.

więcej