Handel Detaliczny

https://www.mcxsystems.pl/promocja-terminale/

Dzięki platformie MCX Gateway sklepy i punkty usługowe mogą korzystać z licznych korzyści, nie występujących w tradycyjnych rozwiązaniach. Rozwiązanie jest na tyle elastyczne, iż doskonale sprawdza się zarówno dla pojedynczego sklepu jak i dla dużej sieci handlowej.

Unikalne korzyści

Portal użytkownika (Merchant Portal) stanowi kluczowy element systemu,  którego główną funkcją jest administracja Payment Gateway. Usługa pozwala m.in.. na generowanie szczegółowych raportów dotyczących preferencji płatniczych Klienta:

Usługi dodane (VAS)

MCX Gateway stanowi elastyczne rozwiązanie pozwalające na świadczenie zróżnicowanych usług, rozwijanych zgodnie z potrzebami klienta. Już teraz na platformie dostępne mogą być rozwiązania takie jak np.:

Powiadomienia i alerty

Bezpieczeństwo

MCX Gateway został zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom bezpieczeństwa i dobrym praktykom opisanych w dokumentacji/standardach: