Zarząd

Grzegorz Kozłowski – Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim.

Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w branży IT, sektorze publicznym, infrastrukturalnym oraz utilities.

Dysponuje rozległą wiedzą i doświadczeniem w różnych obszarach doradztwa gospodarczego, ze specjalizacją w zakresie zarządzania strategicznego, company value and sales enhancement, restrukturyzacji, reorganizacji procesów biznesowych oraz integracji post-merger (PMI) i zarządzania zmianą. Pełnił funkcję zarządcze w największych polskich i zagranicznych firmach.

Karierę zawodową rozpoczął w grupie ComputerLand. W ramach grupy, jako Dyrektor Zarządzający, odpowiadał za sektor publiczny. Po wprowadzeniu spółki na giełdę został Dyrektorem pełnomocnym Zarządu ds. przejęć i akwizycji.

W kolejnych latach kontynuował karierę jako Prezes i Dyrektor Generalny SAP Polska. Z sukcesem realizował nową strategię rynkową, wprowadzając produkty SAP u wielu strategicznych klientów w tym z sektora energetycznego.

Jako Partner Zarządzający w firmie doradczej Executive Networks Polska prowadził szereg restrukturyzacyjnych i strategicznych projektów w polskich organizacjach międzynarodowych koncernów informatycznych: Siemens Business Services, ATOS Origin, Accenture i T-Systems Polska.

Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek informatycznych, jak również pełnił funkcję członka zarządu i rad nadzorczych spółek Grupy CL.

Zanim dołączył do zespołu MCX Systems był dyrektorem w zespole Digital Transformation & Technology w PwC, gdzie kierował projektami doradczymi dla kluczowych klientów firmy.

Od 1 czerwca 2018 r. Grzegorz Kozłowski objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki MCX Systems.