Karta mieszkańca

Wraz z popularyzacją płatności bezgotówkowych wkraczają one w kolejne dziedziny naszego życia i aktywności. Oszczędność czasu oraz wygoda sprawia, że także transport publiczny jest idealną branżą, gdzie znajdują one praktyczne zastosowanie.

Korzyści ze stosowania płatności bezgotówkowych w transporcie:

Obecnie MCX Systems oferuje wdrożenia płatności bezgotówkowych w transporcie publicznym w dwóch wariantach:

Model check-in/ check-out

Pasażer zbliża kartę do terminala podczas wsiadania, jak i wysiadania z pojazdu. Taka sama zasada dotyczy korzystania ze stref biletowych w metrze. Kwota, jaką zostanie obciążony pasażer, jest wyliczana na koniec każdego dnia w oparciu o wszystkie zarejestrowane w systemie centralnym zbliżenia kart do czytnika (ang. tap), które dodatkowo gromadzone są w komputerze pokładowym.

Komputer centralny (MCX Gateway) jest odpowiedzialny za:

Korzyści dla pasażerów:

Model standardowy

W środku komunikacji miejskiej zostają zainstalowane terminale do płatności kartami zbliżeniowymi. Pasażer wybiera rodzaj taryfy i płaci zbliżając kartę płatniczą do kasownika z zamontowanym terminalem płatniczym. Zainstalowany w pojeździe komputer pokładowy zapisuje informacje w postaci tokenu, czyli bezpiecznego numeru zastępującego numer karty.

Kontrola biletów

Token karty, która została wykorzystana do dokonania płatności, zostaje przesłany do komputera pokładowego pojazdu lub systemu centralnego. Kontroler biletów wyposażony w terminal płatniczy pobiera listę tokenów kart uprawionych do podróżowania w danym pojeździe za pośrednictwem połączenia WiFi lub GPRS/3G i rozpoczyna kontrolę.

Portal Pasażera

Każdy pasażer ma możliwość zarejestrowania swojej karty na dedykowanej, bezpiecznej platformie internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po zalogowaniu się na swoje konto pasażer może m.in.:

Nowatorskie wdrożenie w Świebodzicach

Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie

Rozwiązanie wdrożone zostało na kasownikach posiadających zintegrowany czytnik do kart płatniczych. Pasażerowie wsiadający do autobusów nie muszą już kupować biletów – płacą za przejazd zbliżając swoją kartę do czytnika. Zrealizowana transakcja sprzedaży rejestrowana jest w komputerze pokładowym autobusu, dzięki czemu może zostać pobrana i zweryfikowana na urządzeniu kontrolerskim. W tym unikatowym rozwiązaniu biletem za przejazd staje się karta płatnicza podróżnego.